KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA


Kyläyhdistyksen lyhyt historia

Noin 40 hengen ryhmä perusti kyläyhdistyksen huhtikuun 24. päivänä 2004 Tunkelon Isotalon pirtissä. Perustamiskokouksessa läsnä olevat esittivät toiveensa kyläyhdistyksen toiminnasta. Tärkeimpänä toiveena oli vaki- ja vapaa-ajan asukkaiden toive oppia tuntemaan toisensa paremmin yhteisten juhlien, retkien ja talkoiden avulla.

Kehitystoiveina tuli esille monenlaisia tarpeita, joista mainittiin muun muassa kulttuurimaiseman ja luonnon hoitaminen, maanteiden, vesiteiden ja viestintäyhteyksien parantaminen, erilaisten palveluiden ja naapuriavun lisääminen. Toiminnan haluttiin olevan mukavaa ja leppoisaa yhteistoimintaa hyvässä hengessä.

Perustamiskokouksessa käytiin läpi muiden kyläyhteisöjen kokemuksia. Niistä oppiaksemme pitää meidän toiminnan olla kivaa ja avointa. Meidän pitää välttää kuppikuntia.

Perustamiskokouksessa toivottiin yhdistyksen olevan myös rekisteröity rahaa tarvitsevien toimintojen helpottamiseksi.

Yhteenvetona kiteytettiin kyläyhdistyksen sääntöihin tuli kohta kyläyhdistyksen tarkoituksesta: "Hakosalmen, Syväjärven ja Tunkelon kylien vaki- ja vapaa-ajan asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikenpuolinen hyvinvoinnin edistäminen seudulla."

Kaikille jäsenille järjestettävässä vuosikokouksessa kyläyhteisön sääntöjen mukaisesti valitaan uusia jäseniä toinen puoli seuraavan vuoden kylätoimikuntaan. Vuosikokouksessa kerrataan mitä on saatu aikaan ja käydään läpi uudet toivomukset sekä toiminnan kehitys- ja parannusehdotukset.