Tunkelon osakaskunta

Tunkelon osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen ja siihen mahdollisesti liittyvien maa-alueiden hallinnosta, käytöstä ja hoidosta. Osakaskunta toimii myös kalastuslaissa tarkoitettuna kalastuskuntana. Osakaskunnan toimintaa säätelee Yhteisaluelaki ja kalastuksen osalta Kalastuslaki ja -asetus. Vesialueiden ja vesivarojen käyttöä säätelee Vesilaki.

Osakaskunnan sijainti

Tunkelon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen kuuluu osa Längelmävettä (Tunkelon kylän rajoja pitkin Karviansalmi- Säkkiänselkä), Pitkävesi, Tunkelonlahti, osa Syväjärveä (Tunkelon puoli), osa Junkinlahtea ja Lepolahtea (Tunkelon puoli), osa Iso Kukkojärveä, Vähä-Kukkojärvi, Iso Ahvenjärvi, Pieni Ahvenjärvi ja Vinninsaaren palsta.

Osakaskunnan hallinto

Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. Osakaskunnan käytännön asioita hoitaa nelivuotiskaudeksi valittava esimies. Osakaskunnan esimiehenä toimii v. 2012-2015 : Ilmo Salo , p. 040-5200671 varaesimiehenä toimii Mikko Pajunen , 040-8472729 Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään yleensä huhtikuun viimeisenä sunnuntaina. Kokouskutsu julkistetaan kahta viikkoa aiemmin Oriveden Sanomissa ja ilmoitustauluilla.